ištremti

ištremti
ištrem̃ti, ìštremia, ìštrėmė tr. FrnW, NdŽ, , ištrémti, ìštremia, ištrė́mė Š, J.Jabl, ; M, L 1. H184, Sut, N, [K], K.Būg, Rtr, OGLIII320 išvaryti, išstumti: Išvarau, ištremiu SD411. Ponas ištrėmė tinginį iš namų savo laukan J. Ateidavai ties jų namais elgeta grynu, ligonimi, nuogu, o jie tave arba ištrėmė, arba ižlojojo DP16. Christus žydus su jų prakėmis botagu ižtrė́mė iž bažnyčios DP572. Ieva per lapumą ir nepaklusnumą tapė Dievui iždirgusia ir ištremta ižg rojaus DP440. Mane su moterimi ir vaikais užmuš alba iš karalystės šios ištrems BPI110. Adomas, norėdamas didžiuoti, iš rojaus tapo ištremtas BPII427. Ir ištrėmei ranka savo visus pahonis, idant vierni čia būtų pasodinti ant jų vietos PK71. Tavęsp mes, Ievos sūnūs, ištremti šaukiame SGI21. Margiris, Pilėnuose stovėdamas, matė gaisrus, bet negalėjo priešų ištremti J.Balč. Juozą, kai pasenės, ištrems iš dvaro, galės keliauti krepšius persisvėręs LzP. | prk.: Per visąnakt beldės beldės ir ìštrėmė mane iš miego Vs. Ale! kelsi [miegantį], kad ištremtái iš miego Lp. Mane kap iš vakaro ìštremia iš miego, tai paskui visą naktį blaškaus Rdm. | Išbarė, ištrėmė iš galvelės razumą LTR(Srj). Teskundės graudžiai, jog dažnai ir tankiai užmiršo Viešpatį Dievą savą, turėdamas Jį ižšauktą ir ižtrémtą iž širdies savos DK124. Teip bažnyčia daro, kad iž kūno veliną ižtremt nori SPII56. Veliną… ižg namų širdies mūsų karšta ir nepaliaubančia malda ižtrė́mėme DP124. ^ Ìštrėmė kaip Bičkų iš peklos Plng. | refl. prk.: Kai išsìtrėmiau, tai jau nebeužmigsiu Lp. 2. S.Dauk, I, J, Švaryti į kokią vietą: Kur juos tremia, ištrėmė? J.Jabl. Pavargėlis palikau, ištremtas į svetimą šalį M.Valanč. Tą karalių numeta nuo sosto, ištremia pasvietin Blv. Jonas … vienok ir plaktas buvo su kitais apaštalais ir spirgytas aliejuje ir po tam ižšauktas ir ištrémtas ing salą Patmą DP485. | refl.: Bene patsai Dievulis atsiuntė iš Lietuvos savo angelą manęs, gera valia iš savo tėvynės išsitrėmusio, nuramintų ir paguostų?! Vaižg.KlvrŽ, Pns teismo nuosprendžiu ar kokiu nutarimu išsiųsti (ppr. terminuotai) į kitą gyvenamąją vietą: J. Jablonskis … dar tą pačią vasarą buvo ištremtas iš Lietuvos į Pskovą be teisės lankytis lietuvių gyvenamose vietose LKV251. Vaikinas ìštremtas penkiems metams Jrb. \ tremti; atitremti; įtremti; ištremti; nutremti; patremti; pertremti; pratremti; pritremti; sutremti; užtremti

Dictionary of the Lithuanian Language.

См. также в других словарях:

  • ištremti — ištrem̃ti vksm. Jiẽ bùvo ištremti̇̀ penkeríems mẽtams …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištremtis — ištremti̇̀s dkt. Už tauragi̇̀škių šeimõs i̇̀štremtį į Si̇̀birą prokuròrai prãšo įkãlinti bùvusį saugumiẽtį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ištremtinis — ištremtìnis, ė smob. (2) prievarta iškeltas iš gyvenamosios vietos žmogus, ištremtasis, tremtinys: Nebeatrašą į jo laiškus, tarsi užmiršę apleistą ištremtinį LTII231. Vienas ištremtinis aprašo savo jausmus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištremtis — ištremtìs sf. (3b) BŽ540 ištrėmimas, ištrėmimo vieta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritremti — pritrem̃ti, prìtremia, prìtrėmė tr. 1. NdŽ daugelį ištremti. 2. NdŽ pripildyti tremtinių, ištremtųjų. tremti; atitremti; įtremti; ištremti; nutremti; patremti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Laptevų jūra — Lãptevų jūra Ištremti̇̀ prie Lãptevų jūros lietùviai gyvẽno žemi̇̀nėse …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išbuožinti — išbúožinti vksm. Tėvų̃ ūkis bùvo išbúožintas, o jiẽ pãtys ištremti̇̀ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • jakutas — jakùtas, jakùtė dkt. Màno senẽliams, ištremti̇ems prie Lãptevų jūros, išgyvénti padėjo vienà jakùtų šeimà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • jakutė — jakùtas, jakùtė dkt. Màno senẽliams, ištremti̇ems prie Lãptevų jūros, išgyvénti padėjo vienà jakùtų šeimà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitremti — atitrem̃ti, atìtremia, atìtrėmė tr. 1. BzB274, OGLII331, FrnW išvaryti, pašalinti, atstumti: Atvarinėju, atatremiu SD1110. Kaip tamsybę nuog šviesybės attrėmė mūsų piktybes MŽ354. Pone Jėzau, ranka Tavo mus apginki, nuogi meilės Tavo neattremki …   Dictionary of the Lithuanian Language


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»